Paginile

luni, 13 februarie 2012

Monografie - partea a V - a

(următoarea monografie este rodul muncii preotului Ioan Paul, care a slujit la Tășad între anii 1935 - 1943; în unele locuri au fost necesare unele modificări dar în ansamblu am încercat păstrarea limbajului și a exprimării pentru ca cititorul sa prindă măcar o fărâmă din vremurile în care a fost scrisă și anume aprox. 1940)           CÂNTĂREȚII CARE AU CONDUS  STRANA BISERICII     

    Nu se poate constata cu precizie de când începe șirul cântăreților bisericești. Date precise în această privință avem numai de la numirea învățătorilor în enorie. Activitatea didactică și culturală a acestora se va trata în mod amănunțit în monografia școlii. Învățătorii cântăreți sunt amintiți aici spre a arăta contribuția lor la conducerea stranei și dezvoltarea cântăreților bisericești.
     IACOB MUREȘAN, este cel dintâi cântăreț numit și învățător, după cum putem vedea din actul nr. 27/1860 trimis oficiului parohial și adresat „bineînțelepților învățători mie iubiților” de Vasile Damșea inspector școlar. În acest act îl avertizează sa-și completeze studiile preparandiale. Remarcăm că, Iacob Mureșan a fost întâi numai cântăreț bisericesc și în lipsă de învățători pregătiți a condus și școala. Amintirea lui n-a rămas în gura poporului.
     NĂDĂBAN TEODOR, 1869 – 1883. Născut în satul Socodor, a avut școala preparandială și a condus strana cu multă plăcere. Amintirea lui a rămas în gura poporului ca un mare cântăreț de strană, care a pus mult zel în instruirea cântăreților bisericești și în școală.
    TEODOR POPA, 1883 – 1887. A fost și învățător iar în tradiția satului i se păstrează numele ca un foarte bun cântăreț, om gospodar și muncitor, se îmbrăca simplu în portul țărănesc cu suman și opinci.
     GAVRIIL PAL, 1887 – 1891. A fost un învățător apreciat și tot pe atât devun cântăreț.
     PANTELIE BUGARIU, 1891 – 1916. Pe lângă funcția de învățător a ocupat cu multă demnitate și funcția de cântăreț al bisericii. A fost unul dintre cei mai apreciați cântăreți, perindați la strana bisericii din Tășad. Cântăreții de astăzi sunt foștii elevi ai lui Pantelie Bugariu. De pe urma muncii lui au rămas în biserică actualele melodii. Cu numele lui se sfârșește rândul învățătorilor-cântăreți.
     BAN TEODOR, 1916 -1923. Țăran din Tășad, a fost elev al dascălului Bugariu.
     AVRAM FLORIAN, 1923 -1940, era țăran din sat.
     BALAJ TEODOR, 1940 țăran din sat, instruit în cântarea bisericească de preotul Antoniu Bica.
     Cântarea bisericească în sânul credincioșilor a făcut și face impresii adânci. Numele celor pomeniți, a rămas în memoria poporului numai prin felul cum au știut să instruiască cântările bisericești.
     E de menționat că din clipa când strana bisericii a rămas în afara preocupărilor învățătorești, activitatea trudnică a învățătorului a rămas necunoscută și departe de sufletul poporului. Norodul satului nu poate concepe învățător fără să fie cântăreț la biserică. E obișnuit să vadă învățătorul alături de preot la toate manifestațiunile religioase.
     Mărturisim pe drept cuvânt că învățătorii au fost aceia care au ușurat munca educației religioase și au contribuit la ridicarea prestigiului bisericii.
     Ar fi de dorit ca toate Școalele Normale să prevadă în programa analitică, Tipicul și cântarea bisericească, pentru ca învățătorii numiți la sate să poată fi de mai mare folos bisericii și satului.

Niciun comentariu: