Paginile

marți, 14 februarie 2012

Monografia - partea a VI - a

(următoarea monografie este rodul muncii preotului Ioan Paul, care a slujit la Tășad între anii 1935 - 1943; în unele locuri au fost necesare unele modificări dar în ansamblu am încercat păstrarea limbajului și a exprimării pentru ca cititorul sa prindă măcar o fărâmă din vremurile în care a fost scrisă și anume aprox. 1940)
                            
                                                   ENORIA

     Face parte din Eparhia Oradea-Beiuș. Se găsește la trei și jumătate kilometri depărtare de biserica din Sântelec, la doi kilometri de biserica din Stracoș, la 10 kilometri de biserica din Copăcel, la 5 kilometri de biserica din Calea-Mare și la 6 kilometri de biserica din Sărand.
    Cea mai apropiată mănăstire este cea de la Izbuc, situată la o depărtare de 65 km.
    Din statisticile existente în arhiva parohiei extragem următoarele date : în anul 1885, la finea anului erau 180 de case, 515 bărbați, 494 femei, în total 1009 suflete. S-au născut de parte bărbătească 27, iar de parte femeiască 21, în total 48 de suflete. Au repausat 32 bărbați, 24 femei, în total 56. S-au căsătorit 7 perechi.
    Sesiunea parohială era de 17 jugăre și 200 st. pătrați, pe lângă care preotul mai primea de la credincioși patruzeci și două cubule cucuruz, 10 florini, venite stolare 158 florini și venit din casă și grădină 42 de florini.
    Din cele de mai sus cu părere de rău trebuie să constatăm că populația în loc să se fi înmulțit față de anul precedent, a scăzut din cauza numărului de morți care au întrecut pe cel al născuților cu 8 persoane. Situația este și mai tragică văzând că la 48 de nașteri au murit 41de copii în vârstă fragedă, sau această cifră exprimată în procente ne dă 90% morți din cei nou născuți.
    Din aceste date putem constata nepăsarea totală care a avut-o vechiul regim, de tristă amintire față de populația românească, lipsită cu desăvârșire de asistența medicală.
    O altă statistică din anul 1892, ne dă următoarele date: Case181, familii 194,  bărbați 496, femei 511, total 1007 suflete. Născuți bărbați 19, femei 29, total 48 născuți din care legitimi 38 iar nelegitimi 10. Morți, bărbați 15, femei 21 cu un total de 36. Numărul cununaților a fost de 8 perechi. Perechi de concubini erau 25. S-au mărturisit bărbați 188, femei 217, total 405 persoane.
     În acest an populația a crescut cu 12 suflete; e dureros faptul că mulți din cei născuți sunt din pat de nelegiuit.
     Statistica din anul 1900 ne dă următoarele date:case 185, familii 218, numărul bărbaților 543, femei 512, total 1055 suflete. Bărbați născuți 31, femei 16, total 47 suflete. Din pat legiuit 38, din pat nelegiuit 9. Bărbați morți 15, femei 19, total 34 suflete. Cauzele morții în acest an se datoresc pneumoniei, ofticei și puține cazuri slăbiciunilor de bătrânețe. Numărul cununiilor pure a fost 8, una cununie amestecată. Numărul concubinatelor a fost 18. S-au mărturisit : 154 bărbați, 213 femei, total 385 de suflete.
    Anul 1906 ne prezintă următoarele date statistice: numărul caselor 215, numărul familiilor 229, bărbați 578, femei 500, total 1078 de suflete. Numărul născuților a fost de 20 bărbați, 23 femei, total 43 suflete. Din pat legiuit s-au născut 31 și din pat nelegiuit 12. S-au cununat 10 perechi. Numărul concubinatelor este de 31. Numărul morților a fost de : bărbați 24, femei 21, total 45 suflete. Suflete mărturisite : bărbați 170, femei 212, total 382 de suflete.
     Dau și o statistică din anul 1939, din care se poate constata marea sporire a populației și dezvoltarea ei sub regimul românesc: case 406, familii 408, bărbați 837, femei 783, total 1620 suflete. Născuți au fost bărbați 24, femei 26, total 50 suflete. Morți au fost bărbați 14, femei 16, total 30 suflete. Numărul căsătoriilor au fost 29, numărul cuminecaților bărbați 212, femei 290, total 452.
    În mare majoritate toți credincioșii sunt cunoscători de carte. Procentul neștiutorilor de carte se datorește faptului că în enorie sunt aproape 300 sufle te de țigani care neglijează știința de carte.  

Niciun comentariu: