Paginile

joi, 2 februarie 2012

Monografia - partea a III - a

(următoarea monografie este rodul muncii preotului Ioan Paul, care a slujit la Tășad între anii 1935 - 1943; în unele locuri au fost necesare unele modificări dar în ansamblu am încercat păstrarea limbajului și a exprimării pentru ca cititorul sa prindă măcar o fărâmă din vremurile în care a fost scrisă și anume aprox. 1940) 

                    ODOARELE ȘI ÎMPODOBIREA BISERICII

 

                              AVEREA IMOBILĂ A BISERICII


    Din icoanele sfintei biserici putem aminti: Învierea Domnului, Nașterea Domnului, Înălțarea la cer, Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Ioan Botezătorul, Maica Sfântă și altele.
    Patru rânduri veșminte preoțești, patru bucăți prapore, unul donat de către Mociar Ioan a ciorti, altul de către Junc Lazăr ambele în anul 1939.Altele două sunt donațiuni mai vechi.
    Chivot, donat de Avram Nicolae și soția, două sfeșnice argintate donate de familia Bica,   un sfeșnic de metal donat de Avram Teodor, două sfeșnice de lemn, două sfinte evanghelii cumpărate din contribuția credincioșilor, triod, penticostariu, trei octoice mici, un ciaslov, cazanie, liturghier, 12 minee.
     Din Obiectele sacre mai sunt : sf. potir, linguriță, disc și copie. Mai sunt trei sfinte cruci, două bucăți cădelnițe, două candelabre.
     Mobilierul se compune din : trei strane, trei pulturi, 46  scaune, două mese. Trei bucăți clopote are biserica, din care două de la biserica veche și unul cumpărat în anul 1935și sfințit tot în acest an.
     Din registrele mai vechi : matricola botezaților cu date complete din anul 1780, iar părți de matricolă păstrată din anul 1763. Matricola cununaților, a botezaților și a morților din anii amintiți mai sus și cu aceleași lipsuri mai sunt cât și registrele administrative și statistice.

 
   
    


Biserica are următoarele proprietăți imobile :


Nr.c.
  
  
   Nr.
topogr.
        

            VENIT PREOȚESC

     SUPRAFAȚA

 jugăre
 stânjeni
1
247
Casa Nr. 100 și curtea

330
2
248
Arător intravilan

850
3
249
Grădină

1089
4
905
Arător în postata Valea Cabi
9
192
5
906
Fânaț
2
888
6
1.549
Fânaț postat Timnoz

929
7
1.550
Fânaț postat Timnoz

1370
8
1.551
Arător postat Timnoz

1489
9
1.552
Pădure postat Timnoz

763
10
1.553
Izlaz postat Timnoz
1
181
11
1.554
Pădure postat Timnoz

501
12
-           
Parte de pădure comună 480 – 16850 părți


13
-           
Parte de pășune comună 480 – 16850 părți


14
250
Venit bisericesc : Bis. Intravilan

359
15
519
Izlaz în intravilan

1138
16
-           
Pășune comună 280 – 16850 părți


17
-           
Pădure comună 280 – 16850 părți


18
417
Cimitir în intravilan

1152
19
656
Cimitir în intravilan
2
847
20
1.868 1
Pădure în postata Dealu Corbu
3
255
21
610
Casa nr.22, curte și intravilan

98
22
611
Arător în intravilan

1072
23
-           
Pășune comună 60 – 16850 părți


24
-           
Pădure comună 60 – 16850 părți


Prin reforma agrară făcută după războiul mondial Biserica a fost împroprietărită cu 2 jugăre cadastrale și parohia cu 3 jugăre cadastrale.

Niciun comentariu: